Regulamin sklepu internetowego Mojenowebuty.pl

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego Moje Nowe Buty działającego pod adresem www.mojenowebuty.pl, jest: 
Grupa Open Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-126) przy ul. Postolińska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000672896, NIP: 8951011906 (dalej zwana „Spółką” lub „Sklepem”).

Adres na który należy wysyłać reklamacje, odstąpienia od umowy, zwroty i wymiany towaru to:

Grupa Open Sp. z o.o.

(Biuro Handlowe)

ul. Fabryczna 20 A,

53-609 Wrocław

tel. +48 (71) 354 86 86

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy Moje Nowe Buty, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.mojenowebuty.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Aby dokonać zakupu w Sklepie wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.

5. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej www.mojenowebuty.pl. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie www.mojenowebuty.pl. Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty email. Email jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu.

6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu dostawy, telefonu oraz adresu email.

7. Klient składając zamówienie określa rodzaj, fason, model i kolorystykę (wzór) zamawianego towaru (produktu).

8. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres email wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W wypadku niemożności realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i cenie pierwotnie zamówionego towaru o czym Klient zostanie poinformowany osobnym emailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia, w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.

11. Sklep Moje Nowe Buty zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na produkty, sposoby dostawy towaru oraz sposoby płatności – ceny oferowanych produktów obowiązują do odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. W przypadku wysyłania towaru partiami, faktura VAT, obejmująca daną partię, zostaje wystawiona w chwili wysłania towaru.

13. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem emailem pod adresem: mojenowebuty@grupaopen.pl

III REALIZACJA PROMOCJI I KUPONÓW RABATOWYCH

1. Płacąc za Produkty zamawiane za pośrednictwem Strony Moje Nowe Buty możesz wykorzystywać kupony rabatowe. Szczegółowe informacje dotyczące kuponów rabatowych znajdują się w punkcie 9.7.

2. W celu zrealizowania kuponów odwiedź Stronę "Moje Nowe Buty".

3. Jeśli posiadasz kupon rabatowy, może być on wykorzystany przez kogoś innego tylko w przypadku, gdy przeniesiesz na tę osobę swoje prawa do skorzystania z kuponu. 

4. W przypadku oszustwa, próby oszustwa lub podejrzenia innych nielegalnych działań związanych z kuponem rabatowym lub jego realizacji na Stronie mamy prawo do zamknięcia Twojego Konta i/lub zażądania dokonania zapłaty inną metodą.

5. Warunki realizacji kuponów rabatowych

a) Kupony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie na Stronie. Nie można z nich korzystać na naszych stronach internetowych w innych państwach.

b) Kupony rabatowe są ważne tylko przez określony, podany na nich okres, mogą być zrealizowane tylko raz i nie można ich łączyć z innymi kuponami. Kupony rabatowe mogą nie obejmować niektórych marek.

c) Jeśli złożysz Zamówienie na Produkt w cenie niższej niż wartość bonu promocyjnego nie otrzymasz zwrotu nadpłaty, a pozostała kwota nie zostanie przekazana na Twoje Konto.

d) Kwota z kuponu rabatowego nie jest oprocentowana ani nie ma wartości pieniężnej w gotówce.

 

IV. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

 

V. FORMY PŁATNOŚCI

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) Rozliczenie transakcji PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM: opłata za zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki. Pieniądze przekazuje się kurierowi. Przy wyborze tej formy przesyłki przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w chwili zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem.

b) Rozliczenie transakcji PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu, tj.:


PKO Bank Polski

60 1020 5226 0000 6002 0588 3212

dane do przelewu: Grupa Open Sp. z o.o. ul. Postolińska 8; 51-126 Wrocław

c) PŁATNOŚĆ ONLINE DOTPAY: Rozliczenia transakcji KARTĄ KREDYTOWĄ i e-PRZELEWEM (przelew elektroniczny) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay (www.dotpay.pl), na zasadach obowiązujących w tym systemie. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje nie wcześniej niż po zawarciu umowy pomiędzy Klientem a Sklepem oraz po autoryzacji wpłaty w tym systemie. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności oraz firmy DOTPAY znajdziesz na stronie www.dotpay.pl .

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Przy każdym towarze podany jest status dostępności stanowiący zarazem wyznacznik przewidywalnego czasu realizacji zamówienia. Spółka dokłada wszelkich starań, aby podawany czas realizacji był zgodny z faktycznym czasem realizacji zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Termin otrzymania przesyłki jest liczony jako suma czasu realizacji zamówienia rozpoczynającego swój bieg zgodnie z postanowieniami punktu II oraz przewidywalnego czasu dostawy.

3. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

4. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie umieszczona jest na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.

5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego, zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.

VII. REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z ustawą z 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) lub zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. W świetle ustawy o sprzedaży konsumenckiej, przez 2 lata od daty sprzedaży sklep Moje Nowe Buty odpowiada za zapewnienie zgodności towaru z umową, Kupujący traci jednak uprawnienia przewidziane w art. 8 ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

2. Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie sklepu http://mojenowebuty.pl/formularze/Reklamacje%20esklep%20GOPDF.pdf. Formularz należy wydrukować, wypełnić i dołączyć go do reklamowanego towaru. Obuwie powinno być czyste, a wady dokładnie wymienione.

3. Klient powinien odesłać towar z wypełnionym formularzem oraz z dowodem zakupu na swój koszt na adres:

GRUPA OPEN Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

tel. +48 (71) 354 86 86

 

4. Kupującemu przysługuje zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru. Zwracana jest równowartość kosztów przesyłki zwykłej paczki Pocztą Polską. Przesyłka zwrotna wysyłana jest na koszt Sklepu.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt sklepu.

6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru w tej samej cenie.

7. Reklamacji nie podlegają:

a) uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w obuwiu,

b) uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,

c) uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

d) uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,

e) uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,

f) zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,

g) odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

 

Procedura i zasady realizacji REKLAMACJI opisana jest w: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl, tel. +48 (71) 354 86 86

VIII. WYMIANA

1. Sklep umożliwia wymianę zakupionego towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż towar mu nie odpowiada. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony towar na inny (ten sam towar w innym rozmiarze lub inny model) w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. W przypadku Wymiany Klient powinien odesłać towar z dołączonym formularzem wymiany towaru ( dostępnym na stronie pod adresem http://mojenowebuty.pl/formularze/Wymiana%20towaru%20GOPDF.pdf ) wraz z dowodem zakupu na swój koszt na adres:

GRUPA OPEN Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

tel. +48 (71) 354 86 86

3. Odesłanie towaru powinno nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie do 14 dni. Przekroczenie terminu będzie podstawą nieuwzględnienia oświadczenia o wymianie towaru.

4. W przypadku wymiany na inny produkt należy dokonać zwrotu a następnie zakupu nowego towaru.

5. Koszty wymiany towaru ponosi kupujący.

6. W ramach wymiany (ponownej wysyłki towaru) klient wpłaca na konto firmowe kwotę wymaganą do ponownej wysyłki: 15zł - przesyłka kurierska. Pieniądze należy wpłacić na konto firmowe:

PKO Bank Polski

60 1020 5226 0000 6002 0588 3212

dane do przelewu: Grupa Open Sp. z o.o. ul. Postolińska 8; 51-126 Wrocław

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: WYMIANA.

7. Prawo wymiany dotyczy tylko towaru będącego w nienaruszonym stanie tzn. towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony oraz w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Opakowanie nie może być bezpośrednio oklejone taśmą, lub klejem. W przypadku stwierdzenia uchybień, może się to wiązać z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

8. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia żądania wymiany.

9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu.

Procedura i zasady realizacji WYMIANY opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl telefon +48 (71) 354 86 86

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY / ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r., tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225). Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie na formularzu dostępnym na stronie Sklepu ( http://mojenowebuty.pl/formularze/Oswiadczenie%20o%20odstapieniu%20od%20umowy%20GOPDF.pdf ), które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres siedziby firmy GRUPA OPEN Sp. z o.o. lub wypełnionego na adres mojenowebuty@grupaopen.pl Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni. Przekroczenie tego terminu będzie podstawą do odmowy przyjęcia zwrotu.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien odesłać towar z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy wraz z dowodem zakupu na swój koszt na adres:

GRUPA OPEN Sp. z o.o.

ul.Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

tel. +48 (71) 354 86 86

4. Płatność tytułem zwrotu za towar zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki z towarem na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni.

5. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu.

6. Prawo zwrotu dotyczy towaru będącego w nienaruszonym stanie tzn. towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony oraz w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Opakowanie nie może być bezpośrednio oklejone taśmą, lub klejem. W przypadku stwierdzenia uchybień, może się to wiązać z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

Procedura i zasady realizacji ZWROTU opisana jest w strefie: ZWROTY WYMIANY REKLAMACJE

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotu prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy informacje jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Grupa Open Sp. z o.o.:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Open Sp. z o.o., ul. Postolińska 8, 51-126 Wrocław, NIP: 895-10-11-906, REGON: 930773357.
Kontakt z nami jest możliwy zarówno drogą elektroniczną na adres email info@grupaopen.pl, telefonicznie pod numerem (71) 354-86-86, a także tradycyjnie - drogą listowną na w/w adres.

2. Państwa dane osobowe, podawane podczas rejestracji w Sklepie lub przy zapisach do newslettera, przetwarzane będą w celu:

a. w celu realizacji zamówień zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”;

b. dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego (usługa newsletter - pod warunkiem wyrażenia zgody) jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe mogą być przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Moje Konto”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.

c. wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacja zadań w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

3. Podanie Państwa danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu realizacji zamówienia.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom współpracującym z Grupa Open Sp. z o.o.  w szczególności świadczącym usługi: logistyczne, kurierskie, doradcze, księgowe, prawne i  informatyczne.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia;
  • przenoszenia danych; 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Klient może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Sklepu na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zmianami). Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego sklepu internetowego to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a GRUPA OPEN Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, a także przez udostępnienie treści niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, w kroku poprzedzającym ostateczną akceptację zamówienia.

4. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu email do Opineo Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, oraz na przetwarzanie przez sklep Moje Nowe Buty oraz Opineo Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie Moje Nowe Buty (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ). –

5. Sklep Moje Nowe Buty nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty email.

6. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca siedziby Spółki.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 roku.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.mojenowebuty.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.