Zwroty, Wymiany, Reklamacje

Zwrot towaru

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR:

1. Aby zwrócić towar należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy. Formularz jest dostępny na stronie http://mojenowebuty.pl/formularze/Oswiadczenie%20o%20odstapieniu%20od%20umowy%20GOPDF.pdf

2. Prosimy o wydrukowanie formularza a następnie jego wypełnienie i podpisanie.

3. Zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem i dowodu zakupu należy odesłać na adres:

Grupa Open S.A.

ul. Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

 

4. Zwrot towaru następuje na koszt kupującego.

PAMIĘTAJ:

- Masz prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot towaru musi nastąpić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni.

- Płatność tytułem zwrotu zostanie dokonana w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach do 14 dni, na konto bankowe podane w formularzu zwrotu.

- Prawo zwrotu dotyczy towaru będącego w nienaruszonym stanie tzn. towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony oraz w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Opakowanie nie może być bezpośrednio oklejone taśmą, lub klejem. W przypadku stwierdzenia uchybień, może się to wiązać z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

- Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu

Pytania oraz powiadomienia dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl, +48 (71) 354 86 86.

 

Wymiana towaru

JAK WYMIENIĆ TOWAR:

1. Aby wymienić towar należy wypełnić formularz wymiany. Formularz jest dostępny na stronie http://mojenowebuty.pl/formularze/Wymiana%20towaru%20GOPDF.pdf

2. Prosimy o wydrukowanie formularza a następnie jego wypełnienie i podpisanie.

3. Zapakowany towar wraz z wypełnionym formularzem i oryginałem dowodu zakupu należy odesłać na adres:

Grupa Open S.A.

ul. Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

4. Wymiana następuje na koszt kupującego.

5. W ramach wymiany (ponownej wysyłki towaru) klient wpłaca na konto firmowe kwotę wymaganą do ponownej wysyłki: 15zł - przesyłka kurierska. 
Pieniądze należy wpłacić na konto firmowe:

PKO Bank Polski

60 1020 5226 0000 6002 0588 3212

Grupa Open S.A. ul. Postolińska 8; 51-126 Wrocław

 

W tytule przelewu prosimy o wpisanie : WYMIANA TOWARU.

PAMIĘTAJ:

- Wymiana możliwa jest jedynie na inny rozmiar. Chcąc dokonać wymiany na zupełnie inny produkt, należy zwrócić niechciany towar i złożyć nowe zamówienie

- Jeśli w formularzu lub stronie sklepu na liście kolorów i rozmiarów nie odnalazłeś interesującej Cię opcji, może to oznaczać, że rozmiar i kolor jaki chcesz wskazać nie jest już dostępny w sprzedaży. W zaistniałej sytuacji sugerujemy złożenie formularza zwrotu lub kontakt z naszym konsultantem

- Prawo wymiany dotyczy tylko towaru będącego w nienaruszonym stanie tzn. towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony oraz w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Opakowanie nie może być bezpośrednio oklejone taśmą, lub klejem. W przypadku stwierdzenia uchybień, może się to wiązać z koniecznością zapłaty na rzecz sprzedającego stosownego odszkodowania.

- Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu

Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl.

 

Reklamacja towaru

JAK REKLAMOWAĆ TOWAR:

1. Aby złożyć reklamację należy wypełnić formularz reklamacyjny. Formularz jest dostępny na stronie http://mojenowebuty.pl/formularze/Reklamacje%20esklep%20GOPDF.pdf

2. Prosimy o wydrukowanie formularza a następnie jego wypełnienie i podpisanie.

3. Zapakowany i odpowiednio przygotowany towar (czysty) wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy wysłać na adres:

Grupa Open S.A.

ul. Fabryczna 20A,

53-609 Wrocław

 

4. Kupującemu przysługuje zwrot kosztów przesyłki reklamowanego towaru. Zwracana jest równowartość kosztów przesyłki zwykłej paczki Pocztą Polską. Przesyłka zwrotna wysyłana jest na koszt Sklepu.

PAMIĘTAJ:

- Aby dokładnie wymienić wady towaru.

- Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Sklep.

- W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), zwracamy klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą klienta zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru

- Zwrot równowartości ceny towaru następuje na konto bankowe podane w formularzu reklamacyjnym.

- Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu.

Reklamacji nie podlegają:

a)   uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itd.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w obuwiu,

b)   uszkodzenia wynikłe z niedopasowania modelu do budowy ciała,

c)   uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,

d)   uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,

e)   uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,

f)     zastrzeżenia w zakresie wygody towaru, chyba że wynikają z cech towaru, o których istnieniu Sklep zapewniał,

g)   odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem i konserwacją towaru.

Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: mojenowebuty@grupaopen.pl